• Shqip
  • English
Rrjeta panel të plastifikuara
Rrjeta panel të plastifikuara
jeta paneli të plastifikuara me dimensione prej 1.0 e deri në 3.0, gjatësia dhe lartësia prej 0.8 deri 2.0 metra. Punohet prej telit Ø4.0 mm. Punohet në shumë variante prej telit të zinktuar dhe të plastifikuar dhe ngjyrës sipas dëshirës së klientëve.  Prodhimet të cilat përmbushin standardet më të kërkuara nga klienti në parashikimin e stabilitetit.Mbrojtja nga koruzioni qëndrueshmërija e lart dhe mirbajtja e leht.  Rrjeta  Panell dhe stubat jan të zinktuar me zintim të nxeht dhe të plastifikuara,montimi është i leht dhe i thjesht. Përdorimi: Për rethimin e tereneve sportive, Objektet tregtare, Objekte industrijale,shkollat , kopshte , shtëpit  etj.
      
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Rrjeta panel të zinktuar
Rrjeta panel të zinktuar Rrjeta paneli pnohen me dimensione prej 1.0 e deri në 3.0, gjatësia dhe lartësia prej 0.8 deri 2.0 metra. Punohet prej telit Ø4.0 mm.
Rrjeta panel të plastifikuara
Rrjeta panel të plastifikuara Rrjeta paneli të plastifikuara me dimensione prej 1.0 e deri në 3.0, gjatësia dhe lartësia prej 0.8 deri 2.0 metra. Punohet prej telit Ø4.0
Rrjeta Gabiona
Rrjeta Gabiona Rrjeta gabiona janë shporta nga rrjeta të telit të zinktuar Ø 4mm të cilat janë kompakt për mbushjen me gurë të cilët përdoren për muret
Rrjeta të plastifikuara
Rrjeta të plastifikuara Përpunohet në të gjitha dimensionet si dhe me hapjen 2.5x2.5, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6 dhe 7x7. Diametri i telit prej Ø 1.6 / 2.6 me plastikë.
Rrjeta të zinktuara
Rrjeta të zinktuara Përpunohet në të gjitha dimensionet si dhe me hapjen 2.5x2.5, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6 dhe 7x7. Diametri i telit prej Ø 1.6 deri 3.1 mm. Sipas
Rrjeta të valëzuara
Rrjeta të valëzuara Rrjetat e valëzuara punohen nga teli i tërhekur të çeliktë dhe nga teli i zingtuar. Rrjetat punohen me katrorë 5x5, 5x7 dhe 7x7. Formati i