• Shqip
  • English
Rrjeta hexagonal
Rrjeta hexagonal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rrjeta Hexagonal të zinktuara 
 
 

Hapi (mm)

Ø i telit (mm)

Gjatësia

13

0.7

50 metra

31

0.8

50 metra

  
 

Rrjeta Hexagonal të plastifikuara
 
 
 

Hapi (mm)

Ø i telit (mm)

Gjatësia

13

0.5 / 0.9

50 metra

 

 
 
 
 
Rrjeta të Punktuara të Zinktuara
 
 
 

Hapi (mm)

Ø i telit (mm)

Gjatësia

18

1.0

25 metra

 
 
 
Rrjeta të Punktuara të Plastifikuara
 
 
 

Hapi (mm)

Ø i telit (mm)

Gjatësia

18

0.7 / 1.0

25 metra

 

 

 
 
Rrjeta panel të zinktuar
Rrjeta panel të zinktuar Rrjeta paneli pnohen me dimensione prej 1.0 e deri në 3.0, gjatësia dhe lartësia prej 0.8 deri 2.0 metra. Punohet prej telit Ø4.0 mm.
Rrjeta panel të plastifikuara
Rrjeta panel të plastifikuara Rrjeta paneli të plastifikuara me dimensione prej 1.0 e deri në 3.0, gjatësia dhe lartësia prej 0.8 deri 2.0 metra. Punohet prej telit Ø4.0
Rrjeta Gabiona
Rrjeta Gabiona Rrjeta gabiona janë shporta nga rrjeta të telit të zinktuar Ø 4mm të cilat janë kompakt për mbushjen me gurë të cilët përdoren për muret
Rrjeta të plastifikuara
Rrjeta të plastifikuara Përpunohet në të gjitha dimensionet si dhe me hapjen 2.5x2.5, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6 dhe 7x7. Diametri i telit prej Ø 1.6 / 2.6 me plastikë.
Rrjeta të zinktuara
Rrjeta të zinktuara Përpunohet në të gjitha dimensionet si dhe me hapjen 2.5x2.5, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6 dhe 7x7. Diametri i telit prej Ø 1.6 deri 3.1 mm. Sipas
Rrjeta të valëzuara
Rrjeta të valëzuara Rrjetat e valëzuara punohen nga teli i tërhekur të çeliktë dhe nga teli i zingtuar. Rrjetat punohen me katrorë 5x5, 5x7 dhe 7x7. Formati i